Význam jednotlivých čísel zapsaných v příslušném poli magického numerologického čtverce

05.05.2012 07:14

číslo 1 - schopnost slovního vyjadřování člověka

číslo 2 - vypovídá o intuici, empatii,

číslo 3 - pojmová představivost

číslo 4 - zručnost člověka a asertivita

číslo 5 - výraz citové hloubky jejich prožitků, zaujetí, význam i rodinný

číslo 6 - smysl pro krásu, láska k rodině a k domovu

číslo 7 - pochopení pro druhé a soucítí s nimi

číslo 8 - intelekt a logické uvažování

číslo 9 - schopnost analýzy, rozboru, schopnost pronikat do různých oblastí, situací, událostí