Samotné věštění s kyvadlem

04.05.2012 21:56

Když jste připraveni a kyvadlo je nabyto, tak přichází další krok. Je důležité kyvadlo držet vždy v pravé ruce, ruka může být opřena loktem o stůl. levá ruka by měla býti za zády nebo dále od kyvadla, mohla by kyvadlo ovlivnit, díky působení síly.

Další důežitý krok je: musíte kyvadélku porozumět, myslím tím, vědět co vám svým kmitáním chce říci. Takže pro objasnění. Každý, kdo se zabývá kyvadýlkem musí se kyvadla zeptat na otázku např. typu je stůl ze dřeva? Vy víte, že je a tak, taže  vyčkat jak se začne kyvadlo pohybovat.

U mě se kyvadlo při kladné odpovědi tedy ano točí ve směru hodinových ručiček. Takže např. kyvadlo bude opisovat kruh. Vy se znovu kyvadla zeptáte, zda otázky, na které budou odpovědi ano se budou točit ve směru hodinových ručiček. Pokud kyvadlo udělá stejný pohyb, zopakuje točení dokola ve směru hodinových ručiček, pak si ho zapamatujte a pokračujte dál stejným způsobem se zeptejte na další otázku např. je sněhulák fialový? Víte, že odpověď bude ne a tak vyčktejte jaký pohyb udělá kyvadlo. Mě na zapornou odpověď, tedy ne se kyvadlo pohybuje ze strany na stranu. Zapamatujte si pohyb.

A při dalším výkladu bude odpověď ano točení ve směru hodinových ručiek a ne kmitání ze strany na stranu.

POZOR: nelekejte se, když vaše kyvadlo vám dá vědět, naznačí, že odpověď ano může být i přímočará směr od vás k vám a třeba záporná ne může opisovat třeba kruh, apod.

Důležité vědět - pokud kyvadlo nereaguje na dotaz, tak to znamená, že nenašlo v podvědomí odpověď na požadovaný dotaz. Zeptat se jinak a nebo zkusit znovu. Pokud kyvadlo opět stojí, tak tu otázku položit jiný den, později.