Rozdíl mezi magii bílou a černou

25.05.2012 18:15

MAGIE BÍLÁ - znamená vyššími vědomostmi a duševními schopnostmi pracovat k získání co největšího prospěchu pro celé lidstvo.

- je cestou pro lidi poctivé, pracují ku prospěchu všeho a všem

- klade důraz na duševní vývoj, soucit se vším

- staví lásku k druhému člověku na přední místo v žebříčku hodnot, upřímná citová náklonost, víra v druhého i důvěra

ČERNÁ MAGIE - je cestou pro lidi slabé vůle, kteří milují moc a nadvládu nejen nad ostatními, ale dokonce i nad vším na světě

- myslí na pohodlí, zisk, jídlo a nadvládu nad druhými

-zneužívá druhého pohlaví bez citu lásky, vede k prostituci, zvrácenosti, apod.

 

PROSÍM, POUŽÍVEJTE, JAKO JÁ, JEN MAGII BÍLOU!