Co je magie?

25.05.2012 18:10

odborně řečeno: psychobiofyzika a společně s alchymií a strologií řadíme mezi nejstarší nauky lidstva

laicky řečeno: chápána jako to, co člověku zůstává skryto, ale může být i přípustné každému.

Magie byla vědou velekněží a králů již u starověkých národů.

Magie je považována často za královnu všech duchovních nauk.

Cílem magie je dovést člověka k duchovnímu osvobození.