Cena výkladu karet v mém podání

30.05.2012 06:16

Obecně si myslím, že pravá kartářka nemá stanovené ceny a vždy je na zvážení toho, kdo si nechá karty vyložit kolik Kč či co za výklad dá. Myslím si, že kdyby si kartářka řekla o přesnou cenu, tak by ztrácela moc, která ji je daná a to nechci. JSEM SI SICE VĚDOMA SVÉ CENY, a upřednostňuji výklad v přítomnosti osoby, která potřebuje například objasnit situaci v zaměstnání, či v lásce, apod., ALE HŘEJME MĚ I POCIT, ŽE JSEM NĚKOMU POMOHLA.

 

Je slušností a také se to vyžaduje něco za výklad dát.  Já osobně cenu stanovenou nemám, ale vždy mě potěší, když něco dostanu a ještě o to víc, když za mnou lidé příjdou a poděkují, že díky výkladu karet našli dobré zaměstnání, protože karty jim ukázaly, jakou cestou se dát či pomohli se podívat na danou situaci z jiného pohledu a objasnit ji, apod.

 

OBECNĚ VZATO JE SLUŠNOSTÍ ZA VÝKLAD NĚCO DÁT.